Met resultaat

Inventas trainingen met resultaat

Een prettige en effectieve methode

De trainingen van Inventas zijn goed doordacht.
Wat betreft de inhoud. En wat betreft de aanpak.
U leert stapje-voor-stapje. Steeds oefent u de toepassing.


Afgestemd op cursisten

Vóór de training start, praat u met Inventas over situaties en moeilijkheden in uw werk.
Die vormen het startpunt voor de training.


Uitdagend maar behapbaar

De inhoud van de Inventas-trainingen is uitdagend.
De heldere uitleg met veel herkenbare praktijkvoorbeelden maakt het behapbaar.


Leren van elkaar

U leert niet alleen van de trainer, maar ook van de andere cursisten.
Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen.


Veel oefenen

‘Weten en snappen’ is belangrijk. Maar het gaat om het ‘kunnen’.
Daarom oefent u veel tijdens de training. Zodat u uw nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunt toepassen.

“Pittige onderwerpen op een speelse manier gebracht.”