Cursus Tolerantie analyse

Door voortschrijdend inzicht, studie en trial-error in de praktijk heeft de theorie over tolerantie analyse de laatste jaren gewonnen aan inhoud en praktische toepasbaarheid.

Het kiezen van de juiste toleranties bij de maten van een product is van groot belang voor de assemblagetijd en de functionaliteit van je constructie. Je kunt als constructeur ervoor kiezen aan de veilige kant te gaan zitten bij de keuze van een tolerantie, maar je kunt ook bewust een zeker beheersbaar risico incalculeren en daardoor kosten besparen.

Bij het ontwerpen van machines die in serie gemaakt moeten worden komt al gauw de vraag naar reproduceerbaarheid naar voren. Voor een betrouwbaar- en beheersbaar productieproces is het van belang bronnen van mogelijke afwijkingen tijdig in kaart te brengen. Bij mechanische constructies betreft dit bijvoorbeeld de herhalingsnauwkeurigheid van een mechanische beweging, montage- en afstelnauwkeurigheden of maaktoleranties van losse onderdelen.

Tolerantie-problemen kunnen zich onder andere uiten in het niet passen van onderdelen in de samenstelling, in overmatige slijtage ten gevolge van interne spanningen in de constructie en mogelijke andere vervelende uitingen, zoals geluiden, plotselinge breuk of het haperen van een bedoelde beweging.


Inhoud

  • Aan de hand van praktijkvoorbeelden en -cases gaan we samen aan de slag met een helder  stappenplan om te komen tot een acceptabele set maattoleranties
  • Je leert omgaan met tolerantiebudgetten
  • Theorie en oefenen met een risico-beoordeling behoort eveneens tot deze training
  • Basiskennis van de statistiek en kansverdeling helpt je inzicht te krijgen in de manier waarop je toleranties gaat optellen.

 

Is deze training iets voor u?

Deze training is geschikt voor Mechanical Engineers, Mechatronic Engineers, Mechanical Architects op HBO- en WO niveau.

 

Wat weet u na de training?

Na deze training ben je in staat risico’s op tolerantieproblemen in te schatten en de juiste keuzes te maken met betrekking tot maattoleranties. Ook zal het je helpen om inzicht te krijgen in de totale tolerantieketen door je constructie en hoe die te optimaliseren.

 

Tolerantie analyse intern

De cursus Tolerantie analyse is alleen bedrijfsintern te boeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Grinsven 040-303 46 94 of mail naar info@inventas.nl

 
 

Zie ook aanverwante technische cursussen