Opfriscursus Materiaalkunde

Voor HBO- en WO-designers kan het wel eens langer geleden zijn dat ze de theorie over materiaalkunde in de dagopleiding hebben geleerd. Speciaal voor hen hebben we deze opfriscursus ontwikkeld. Je hebt als ontwerper een globaal idee welke materialen je wilt gaan toepassen in je project. Toch wil je er eindelijk eens het fijne van weten. Zodat je weet hoe materialen verwerkt worden, hoe het zit met de structuur en warmtebehandelingen, wat de materialen kunnen en ook wat ze niet kunnen. En uiteindelijk welke je het beste voor jouw specifieke toepassing kunt kiezen. Je leert in deze opfriscursus Materiaalkunde over de factoren die een rol spelen bij de juiste materiaalkeuze: of de mechanische eigenschappen van het gekozen materiaal toereikend zijn bij externe (mechanische-) belasting. Je leert over de materiaalstructuur, stijfheid, (vermoeiings-)sterkte, hardheid, taaiheid. Tijdens deze training  ga je inzicht krijgen in het gedrag van materialen zoals staal, non-ferro metalen; aluminium, koper, en kunststoffen.


Leerdoelen dag 1

 • Inleiding materiaalkunde, classificatie van materialen
 • Materiaalkunde = kennis EN toepassing van materialen
 • Materialen: metalen, kunststoffen, keramische materialen en overig
 • Atomaire structuren, kristallen en kristalroosters, atomaire binding in metalen
 • Relatie structuur ↔ eigenschappen
 • Atomen, moleculen en krachtenwisselwerking, grootte van atomen, atomaire oplosbaarheid
 • Structuurvorming naar vaste toestand (invloed tijd en temperatuur): atoomrangschikking (kristallijn)
 • Classificatie van basis roostervormen (belangrijkste bcc, fcc en hcp)
 • Karakteristieke eigenschappen van basis metaalroosters met voorbeelden
 • Importantie& kracht van omzetten van kristalroosters om gewenste eigenschappen te verkrijgen
 • Oefenen met de begrippen en de diverse structuren leren herkennen
 • Micro- en macroscopische schaal van kristalroosters: punt-, lijn- en oppervlaktefouten (introductie dislocaties)
 • Periodiek systeem: overzicht van basisvormen van de roosters
 • Mechanische eigenschappen van metalen; soortelijke massa, elasticiteitsmodulus, (trek)sterkte, trekstijfheid, buigstijfheid, torsiestijfheid, rekgrens
 • Fysische, chemische en mechanische eigenschappen (voorbeelden uit de handboeken en praktijk)
 • Specifieke en kenmerkende materiaalgrootheden en waarden/eenheden van vele eigenschappen
 • Trekproef, vervormingen, buigproef, hardheidsmetingen, kerfslagproef, kruipproef
 • Voorbeelden hoe eigenschappen te ‘lezen’ en te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld omstandigheden, vorm, ontwerp, toepassing
 • Rekenen aan sterkte en stijfheden
 • In combinatie met uitleg van de proeven en de proefresultaten wordt gerekend

Leerdoelen dag 2

 • Staallegeringen en materiaalbehandelingen (oppervlaktebehandelingen/warmtebehandelingen/anti-corrosiebehandelingen)
 • Indeling van staalsoorten op diverse kwalificaties (chemisch, mechanisch, normering en overige)
 • Belang van eigenschappen en/of kwaliteiten van constructiestaal tot hoogwaardig staal; toepassingen en eisen (voorbeeld lasbaarheid, vervormbaarheid, hardbaarheid)
 • Kenmerken van oppervlaktes, bulkmetaal, oplosbaarheden, omgevingsinvloeden
 • Dislocaties en verstevigingsmechanismen
 • Rol van dislocaties, hoe worden deze ingebracht of verminderd: vervormings- en gloeiprocessen (zie ook dag 4)
 • Fasediagrammen, gloeien, harden en ontlaten, oefeningen met het TTT-diagram, faseovergangen in metalen
 • Invloed van warmte en temperatuur op Fe-C structuren (Fe-C diagram)
 • Structuurvorming en invloed van diverse legeringselementen (Mn, Cr, V, Mo, Cu, Ti, carbides)
 • ‘Spelen’ met diagram (temperatuur en tijd en samenstelling)
 • Isotherme TTT diagram; faseveranderingen
 • TTT-diagram voor continue afkoeling (CTT diagrammen)
 • Faalmodes voor metalen
 • Geweldsbreuk, vermoeiing, torsie, buiging, afschuiving, corrosie, brosse breuk
 • Veel voorbeelden in combinatie met krachten, omgeving, vormen
 • Corrosie- en degradatie van metalen
 • Principe, invloed van omgeving, materiaalkeuze
 • Reactievergelijkingen met elektronenoverdracht
 • Corrosiekenmerken
 • Voorbeelden ter voorkoming van corrosie
 • Elektrische en thermische eigenschappen van staallegeringen
 • Indeling van staallegeringen (zie ook begin van de dag)
 • Invloed van temperatuur op structuur(stabiliteit): kruip
 • Verandering van eigenschappen o.i.v. omstandigheden (corrosie en temperatuur)
 • Speciale, hoogwaardige staalsoorten (voor- en nadelen; gedrag tijdens extreem gebruik)

 

Is deze training iets voor u?

Deze training is geschikt voor Mechanical Engineers, Mechatronic Engineers, HBO/WO niveau.

 

Wat weet u na de training?

Na deze training kun je materiaalaanduidingen begrijpen en ben je beter in staat uit de beschikbare materialen een goede materiaalkeuze voor je gewenste toepassing te maken.

 

Opfriscursus materiaalkunde intern

De cursus Materiaalkunde kan op maat aangepast worden en is alleen bedrijfsintern te boeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Grinsven 040-303 46 94 of mail naar info@inventas.nl

 

Ook interessant:

Cursus Advanced Materiaalkunde

De cursus Advanced Materiaalkunde gaat een stap verder in de materiaaleigenschappen en hun praktische toepasbaarheid.
Deze cursus wordt op maat gemaakt en kan alleen bedrijfsintern worden geboekt.
Voor meer informatie en advies kunt u het beste even contact met ons opnemen 040-303 46 94 of mail naar info@inventas.nl