Privacy verklaring

Inventas Training voor Technici,
gevestigd aan Spegelt 74, 5674 CD Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.inventas.nl
Spegelt 74
5674 CD Nuenen
040-303 46 94

ir JHA van Grinsven is de Functionaris Gegevensbescherming van Inventas.
Hij is te bereiken via contact@inventas.nl

Inleiding Privacy Statement
Inventas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wanneer u zich bij Inventas inschrijft voor een training, contact met ons opneemt via een formulier of een document van onze website download, dan vragen we naar enkele persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we u uit voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij te hebben. Dit statement is in lijn met de nieuwe richtlijnen volgens de AVG – (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en van toepassing op alle activiteiten van Inventas, gevestigd Spegelt 74, 5674 CD Nuenen, Nederland. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of telefonisch via +31 (0)85 1303689. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@inventas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Art.1. Waarborgen privacy
Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze klanten en websitebezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Inventas bewaart uw gegevens zolang de gegevens relevant zijn in verband met de doeleinden als beschreven bij de artikelen 3, 4 en 5 in dit privacy statement.

Art.2. Klachtrecht
Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of telefonisch via +31 (0)85 1303689. Daarnaast staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen.

Art.3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u gericht te kunnen informeren over ons aanbod op het gebied van dienstverlening en trainingen en tevens om onze diensten en trainingen te verbeteren.

Art.4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:
a. Uw voor- en achternaam. Voor marketingdoeleinden gebruiken we uw naam om u persoonlijk aan te spreken.
b. Uw e-mailadres: wij vragen uw e-mailadres om met u te communiceren over een training waar u reeds aan deelneemt of mogelijk gaat deelnemen. Bovendien sturen we hier uw e-tickets of factuur naartoe en/of houden we u op de hoogte van onze activiteiten (na toestemming).
c. Telefoonnummer: wij vragen uw telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen bij vragen. We zullen u niet zomaar bellen voor reclamedoeleinden.
d. Bedrijfsnaam en -adres: wij vragen het (factuur)adres van uw bedrijf om eventuele correspondentie per post toe te sturen. Denk bijvoorbeeld aan een factuur of het nasturen van een getuigschrift/bewijs van deelname aan een training.
e. Uw voorkeursdatum en –locatie bij een training: wij vragen naar een voorkeursdatum bij onze trainingen om te kijken of we bij de keuze van de startdatum rekening kunnen houden met uw voorkeur.

Inventas verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien, en uitsluitend indien, dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Art.5. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen zowel offline (onder ander vanaf visitekaartjes en/of telefonische gesprekken) als online enkele van uw persoonsgegevens voor een correctie afhandeling van onze dienstverlening, trainingen en/of marketingactiviteiten. https://www.inventas.nl plaatst cookies bij websitebezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om pagina’s te optimaliseren. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Online doen wij dit met behulp van de volgende tools en cookies:
a. Google Analytics : Google Analytics houdt het gebruik van onze website(s) bij zodat we deze kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan paginabezoek, gedrag en conversietracking. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
b. Google Adwords : Google Adwords registreert het aantal bezoeken en conversies naar aanleiding van campagnes. Daarnaast houdt deze cookie bij welke pagina’s worden bezocht, zodat relevante advertenties op externe websites worden getoond. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
c. Linkedin analytics : Linkedin analytics registreert het verkeer vanaf onze Linkedin accounts en posts naar onze website(s). In het geval van advertenties, houdt deze cookie bij of acties zoals inschrijvingen hebben plaats gevonden.
d. Active Campaign : Active Campaign gebruikt op een veilige manier uw gegevens om u terugkoppeling te geven op uw aanvragen vanaf de Inventas website.

Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Art.6. Verwerking persoonsgegevens
Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit ondervangen we met een rechtenstructuur per systeem en de inzet van goede wachtwoorden per systeem. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u nog geen klant van ons bent zullen wij uw gegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruiken na expliciete toestemming. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inventas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Art.7. Recht op inzage / rectificatie /verwijdering persoonsgegevens
Bent u klant van Inventas en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht van inzage. Als een of meerdere van uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Inventas vragen om deze gegevens aan te passen en indien u dat wenst ze door Inventas te laten verwijderen. Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken, verzoeken de verwerking te beperken en/of uw gegevens te verwijderen.
Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, stuur dan een brief per e-mail naar info@inventas.nl of per adres naar Spegelt 74, 5674 CD Nuenen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@inventas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inventas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Art.8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de meest recente en bewezen technieken. Wij doen er alles aan om dit te waarborgen en te bereiken.
Inventas heeft het recht om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan om met enige regelmaat dit statement te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.
Inventas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@inventas.nl

De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 17 juli 2018.